چند کد مخفی برای اجرای یک فرمان در گوشی
اند.

شماره ها رو از این جهت (<---) وارد کنید.
شماره تلفن مورد نظر*21** = انتقال مکالمه تلفنی از تلفن همراه به تلفن ثابت
*43#* = فعال کردن پشت خطی
7370* = ریست کردن ( پاک کردن) تنظیمات نرم افزاری گوشی
#شماره مورد نظری که تلفن به آن منتقل میشود*61** = در صوت عدم پاسخگویی از جانب شما ، شماره منتقل میشود
#62#* = در صورتی که شما در دسترس نباشید (خارج از محدوده باشید) شماره منتقل میشود


دسته ها : موبایل
يکشنبه سوم 6 1387
X